การสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาดรอบใหม่