ช่องทางติดต่อศูนย์ Call Center 1200

 


ศูนย์ Call Center 1200
สำนักบริหารข้อมูลกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น B  เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดต่อด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-8888
Call Center 1200 (โทรฟรี)
โทรสาร 0-2271-3516
1200 กด 7 (โทรฟรี)
E-mail
[email protected]
LINE Official Account @NBTC1200
ร้องเรียนผ่าน Website NBTC Service Portal