ช่องทางติดต่อ

ศูนย์ Call Center 1200
สำนักบริหารข้อมูลกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น B สำนักงาน กสทช.

ที่อยู่  87 พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-8888,Call Center 1200 (โทรฟรี)
โทรสาร 0-2271-3516,1200 กด 6
E-mail  1200@nbtc.go.th
Appliaction Mobile NBTC 1200