; ;

ช่องทางติดต่อศูนย์ Call Center 1200

 


ศูนย์ Call Center 1200
สำนักบริหารข้อมูลกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น B  เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ติดต่อด้วยตนเอง
วันจันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์  1200 (โทรฟรี)
ร้องเรียนออนไลน์ NBTC Service Portal
E-mail [email protected]
Facebook NBTC 1200
LINE Official Account @NBTC1200
สำหรับแจ้งสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ