ช่องทางติดต่อศูนย์ Call Center 1200


ศูนย์ Call Center 1200
สำนักบริหารข้อมูลกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น B  เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ 0-2670-8888
Call Center 1200 (โทรฟรี)
โทรสาร 0-2271-3516
1200 กด 7 (โทรฟรี)
E-mail
[email protected]
LINE Official Account @NBTC1200
Appliaction Mobile NBTC 1200