ช่องทางติดต่อศูนย์ Call Center 1200

โทรศัพท์ 1200 (โทรฟรี)
โทรสาร 1200 เลือกภาษาแล้วกด 6 (ส่งฟรี) , 0-2271-3516
SMS 1200 (ส่งฟรี)
E-Mail 1200@nbtc.go.th
ไปรษณีย์ อาคารอำนวยการ ชั้น B สำนักงาน กสทช.เลขที่ 87 พหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อด้วยตนเอง แผนที่นำทาง
Application Mobile NBTC1200