การปรับเปลี่ยนความถี่ดิจิตอลทีวีเป็นรายพื้นที่

การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งคลื่นความถี่ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://700.nbtc.go.th
หรือโทร 020-700-7000

แจ้งข้อมูลการพาดสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยผ่าน LINE Official Account @nbtc1200

ศูนย์ Call Center 1200 เปิดให้บริการแจ้งข้อมูลการพาดสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยกับ สำนักงาน กสทช. ผ่าน Application LINE ได้แล้ววันนี้ โดยเพิ่ม @nbtc1200 เป็นเพื่อน หรือแสกน QR Code ได้ทันที

เพิ่มเพื่อน

สำนักงาน กสทช. ขอขอบคุณที่ท่านรับ @nbtc1200 เป็นเพื่อน สำหรับเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร และร้องเรียนค่ะ

บริการ Mobile NBTC 1200 สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

ศูนย์ Call Center 1200 เปิดให้บริการ Application บนมือถือ Mobile NBTC1200 สำหรับระบบปฏิบัติการ Andriod ที่ช่วยให้ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือค้นหาคำถามที่ต้องการผ่าน FAQ ได้ง่าย ทุกที ทุกเวลา สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Mobile NBTC1200 ได้ที่ Google Play Store และ Apple AppStore

 

 

การพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความปลอดภัย

Infographic การพาดสายสื่อสาร

หากท่านพบสายสื่อสารพาดต่ำกว่าที่ระบุหรือสายขาด ตก กีดขวาง สามารถแจ้งศูนย์ Call Center 1200 ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ – นามสกุล
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ภาพและพิกัดบริเวณที่พบปัญหา

ท่านสามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพและพิกัดได้ผ่านทาง LINE @1200 เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่