ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการส่งกล่องดิจิตอลทีวีได้ที่เว็บไซต์ dtv.nbtc.go.th

และสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการดิจิตอลทีวี ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิตอล (http://dtvservicearea.nbtc.go.th)

dtv_web_logo

  • Download aplication DTV Service Area ผ่าน Apple AppStore และ Google Play

NBTC1200 on google play

badge-download-on-the-app-store